مشهد- ابتدای جاده طرقبه - نبش امام رضا 31 - روبروی کارخانه تکتم

شعبه شیراز

شعبه شیراز

به نام خدا بریم ببینیم چی میشه


  • مدیریت : نوفرستی
  • آدرس : سناباد البسکو
  • تلفن همراه : 09358972318,09358972318
  • تلفن ثابت : 18646646464,05864664114,05195312525
  • پست الکترونیک :mhmsoltani4@gmail.com

شعبه مرکزی

شعبه مرکزی

شعبه طرقبه


  • مدیریت : محسن ثابتی
  • آدرس : نبش امام رضای 31، نیو پیتزا
  • تلفن همراه : 09150839361
  • پست الکترونیک :info@newpizza.ir